Oferta naszego
biura rachunkowego

Oferujemy Państwu
szeroki zakres usług księgowych,

w tym m.in. :

 • przygotowywanie polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych PDOF oraz osób prawnych PDOP
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT­7 zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (deklaracje VAT­UE, import, eksport poza UE, INTRASTAT)
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • sporządzanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej PCC
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo­płacowych
 • przygotowywanie pozostałej dokumentacji min. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • przygotowanie wniosków kredytowych
 • przygotowanie innych raportów (np. w formacie Excel), zestawień i prognoz zgodnie ze wzorem Zlecającego